فایل های مربوطه نمونه سورس و کد فشرده سازی و رمزگذاری آسان رشته با VB.NET بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

فشرده سازی و رمزگذاریفشرده سازی متنرمزنگاری متن در vb.netرمزنگاری متن

صفحه نخست