فایل های مربوطه دانلود نمونه فایل لیست کردن لینک های صفحه سایت با اکسل بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

لیست کردن لینک های صفحه سایت با اکسللینک های صفحه سایت با اکسلدریافت لینک های سایت در اکسللیست کردن لینک سایت با اکسل

صفحه نخست