فایل های مربوطه دانلود نمونه بازی حافظه در کد منبع جاوا اسکریپت بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

 بازی حافظه در کد منبع جاوا اسکریپت بازی حافظه در جاوا اسکریپت بازی جاوا اسکریپتبازی جاوا اسکریپتبازی با جاوا اسکریپتکد بازی جاوا اسکریپتبازی سازی جاوا اسکریپتبازی سازی با جاوا اسکریپتساخت بازی با جاوا اسکریپت

صفحه نخست