فایل های مربوطه سورس و کد پروژه سیستم مدیریت بیمارستان در VB.NET بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

سيستم مديريت بيمارستان به زبان vb.netبیمارستان به زبان VB.Netپروژه vb.net بیمارستان به صورت کاملپروژه مدیریت بیمارستان vb.netمدیریت بیمارستان در VB.NET

صفحه نخست