فایل های مربوطه اسکریپت سیستم مدیریت وظایف کارکنان در کد PHP/PDO بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

سیستم مدیریت وظایف کارکنان در کد PHP/PDOسیستم حضور غیاب کارکنانسیستم حضور و غیابسیستم مدیریت کارکنانحضور و غیاب با php

صفحه نخست