فایل های مربوطه دانلود اسکریپت تبدیل کننده xls و sql به همدیگر بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

Export کردن جدول های SQL به فایل های Excelتبدیل جداول SQL به فایل Excel انتقال اطلاعات از اکسل به جدول Sql Serverانتقال اطلاعات از دیتابیس SQL به اکسستبدیل دیتابیس به اکسل تبدیل فایل اکسل به جدول sql تبدیل فایل اکسل به دیتابیس اتصال اکسل به دیتا بیس خروجی اکسل از اس کیو ال Import كردن در sql دستورات sql در اکسل

صفحه نخست