فایل های مربوطه ديتابيس آماده درباره ديکشنري زبان سوئدي به فارسي بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

دیکشنری زبان سوئدی به فارسیلیست لغات سوئدي به فارسيدیتابیس سوئدي به فارسيفرهنگ لغت سوئدي به فارسي

صفحه نخست